Tin tổng công ty

VIMICO báo công dâng Bác và phát động thi đua năm 2023

5:02 chiều | 06/02/2023
Sáng ngày 03/02/2023, Tổng Công ty Khoáng sản – TKV (VIMICO) đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và phát động thi đua năm 2023 tại Khu di tích lịch sử Tĩnh Túc (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

VIMICO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3:13 chiều | 07/04/2022

Sáng ngày 6/4/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trình bày báo cáo về tình hình hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng