Tin tổng công ty

Biểu dương, khen thưởng dịp Tháng Công nhân năm 2024

4:17 chiều | 20/05/2024
Nhằm đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh trong công nhân lao động tại các Chi nhánh, đơn vị của Tổng công ty, đồng thời

VIMICO: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

8:58 sáng | 26/04/2024
Sáng ngày 23/4/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Vimico triển khai nhiệm vụ an toàn môi trường năm 2024

2:36 chiều | 15/01/2024
Ngày 11/01/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản – TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ, BVMT, PCCC, PCTT-TKCN và BVQS năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công đoàn TKV: Triển khai nhiệm vụ năm 2024

2:43 chiều | 11/01/2024
Chiều ngày 09/1, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 – Triển khai nhiệm vụ năm 2024.