THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN CHÀO GIÁ Đơn hàng: Vật tư sửa chữa – Hệ thống lò chuyển 20T tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

3:18 chiều | 12/04/2024

CV 595 Thông báo gia hạn thời gian chào giá