Tin tức GTCB

ĐẢNG BỘ CISCO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

1:08 chiều | 17/01/2024
Ngày 17/01/2024, Đảng ủy Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng  tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2023, triển khai một số công tác trọng tâm năm 2024.

TIN ĐỐI THOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG

4:26 chiều | 06/10/2023
Ngày 06/10/2023, Ban giám đốc phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động năm 2023.

TIN “TẾT THỢ MỎ – XUÂN GẮN KẾT – 2023”

10:11 sáng | 28/12/2022
Thực hiện chương trình "Tết thợ Mỏ" năm 2023 của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Khoáng sản-TKV và "Tết sum vầy" của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng. Ngày

TIN “TẾT THỢ MỎ – 2022”

11:03 sáng | 19/01/2022

Thực hiện chương trình "Tết thợ Mỏ" năm 2022 của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Khoáng sản-TKV và "Tết sum vầy" của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng. Ngày 18/01/2022 (tức ngày 16/12 âl) Công đoàn Than-Khoáng