Bài đăng gần đây

Posted in Tin tức

Thư chào giá rút gọn lô hàng: Que hàn phục vụ sửa chữa tại phiên chào giá ngày 10/03/2021

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT Báo cáo tình hình Quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Cty CP Gang thép Cao Bằng CV 143  <— Mời quý khách click vào…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT Báo cáo danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

DS Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2020, NĂM 2020 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Công bố thông tin BCTC quý IV, năm 2020 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi Tiêu thụ sản phẩm Phôi thép tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng

1762 Thông báo chào giá rộng rãi Tiêu thụ sản phẩm Phôi thép tại Công ty CP Gang thép Cao…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO Mời chào giá tiêu thụ phôi thép

THÔNG BÁO Mời chào giá tiêu thụ phôi thép 1763

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: Lô hàng áo bảo hộ lao động mùa đông, tại phiên chào giá ngày 27/11/2020

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Công bố thông tin BCTC quý III/2020, 9 tháng năm 2020 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng lô hàng: Mua vật tư phục vụ sửa chữa, tại phiên chào giá ngày 14/10/2020

Xem thêm...