Bài đăng gần đây

Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: Vật tư xúc lật theo thư mời số: 1758/TMBG-GTCB tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 27/11/2019

CV1758

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: Vật tư xilanh theo thư mời số: 1735/TMBG-GTCB tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 29/11/2019

CV1735

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: Ống đồng bộ kết tinh theo thư mời số: 1734/TMBG-GTCB tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 28/11/2019

CV1734

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: Động cơ bơm theo thư mời số: 1733/TMBG-GTCB tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 28/11/2019

CV1733

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: Vật tư hóa chất theo thư mời số: 1732/TMBG-GTCB tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 27/11/2019

CV1732

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: Vật tư hóa chất theo thư mời số: 1731/TMBG-GTCB tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 27/11/2019

CV1731

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Lô hàng: Mua bán Fero Silic, tại phiên chào giá ngày 15/11/2019

CV1680

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo gia hạn thời gian chào hàng Lô hàng: Mua Thép phế phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào hàng ngày 07/11/2019

CV1641

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Lô hàng: Mua bán Silicon Mangan, tại phiên chào giá ngày 08/11/2019

CV1629

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Lô hàng: Mua bán Fero Silic, tại phiên chào giá ngày 08/11/2019

CV1627

Xem thêm...