Bài đăng gần đây

Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP GTCB sửa đổi, bổ sung lần thứ tư; Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT; Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

QĐ 856 – Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP GTCB sửa đổi, bổ sung…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC Quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ năm 2020

Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

Thư mời chào giá: Thuê ngoài sửa chữa Nhà tổng hợp

CV 1146 – Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin bất thường: Hợp đồng kiểm toán năm 2021

CV 1103 – CBTT bất thường – Hợp đồng kiểm toán năm 2021 – Thông tin chi tiết mời quý…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp Vật tư Sắt thép các loại

Thư mời 1091<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp động cơ bơm nước Grundfos MMS8000

Thư mời chào giá cung cấp động cơ bơm nước Grundfos MMS8000<— Mời quý khách click vào đây để xem…

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo: Về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

CV 1027<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi mua sắm Tinh quặng sắt phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 28/6/2021

Xem thêm...