Bài đăng gần đây

Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC quý III – 2019 và 9 tháng đầu năm 2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> Công bố thông tin BCTC quý III 2019  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá Lô hàng: mua Chất tẩy rửa dầu mỡ phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào hàng ngày 24/10/2019

CV1551  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá lô hàng: mua vòng bi phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 23/10/2019

CV1549  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: mua vật tư cơ điện phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 18/10/2019

CV1533  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: mua vật tư cơ điện phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 18/10/2019

CV1530  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: mua quần áo bảo vệ, phiên chào giá ngày 16/10/2019

CV1514  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: mua vật tư cơ điện phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 17/10/2019

CV1517  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Lô hàng: Vật tư Xích phun than các loại theo TB số: 1535/TM-GTCB tại phiên chào giá ngày: 22/10/2019

Xich phun than-CV1535  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

thư mời chào giá lô hàng: Mua vật tư cơ điện phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng

CV1534  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá Lô hàng: Vật tư đúc các loại theo TB số: 1526/TM-GTCB tại phiên chào giá ngày: 22/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1526  

Xem thêm...