Bài đăng gần đây

Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (sau kiểm toán)

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019      

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua Thép phế phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, trong phiên chào giá ngày 23/8/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1251    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn Công ty CP Gang thép Cao Bằng

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1180

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 (Công ty CP Gang thép Cao Bằng)

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1181

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Hồ sơ thay đổi nhân sự công bố TT

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CHÀO HÀNG: Cung cấp than cốc luyện kim phục vụ sản xuất năm 2019 cho Công ty CP Gang thép Cao Bằng

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1145

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua gang luyện thép phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, trong phiên chào giá ngày 01/8/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1151

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC quý II/2019 và 6 tháng đầu năm 2019 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> BCTC quy II 2019    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Cung cấp than cốc luyện kim phục vụ sản xuất năm 2019 tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV 1127  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN GIAO HÀNG Lô hàng: Than cốc bột tại phiên chào giá rộng rãi ngày 12/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1080

Xem thêm...