Bài đăng gần đây

Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Lô hàng: Mua bán Fero Silic, tại phiên chào giá ngày 15/11/2019

CV1680

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo gia hạn thời gian chào hàng Lô hàng: Mua Thép phế phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào hàng ngày 07/11/2019

CV1641

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Lô hàng: Mua bán Silicon Mangan, tại phiên chào giá ngày 08/11/2019

CV1629

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Lô hàng: Mua bán Fero Silic, tại phiên chào giá ngày 08/11/2019

CV1627

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá Lô hàng: mua bán Chất tăng Cacbon tại phiên chào hàng rút gọn ngày 08/11/2019

CV1631

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI Mua sắm than cốc luyện kim phục vụ sản xuất tại Công Ty CP Gang Thép Cao Bằng

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV 1518,1521  

Xem thêm...
Posted in CÔNG ĐOÀN ĐOÀN THANH NIÊN Tin tức VĂN HÓA THỂ THAO

Hội thao thường niên của Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung Ương

Ngày 27 tháng 10 năm 2019, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Cao Bằng Khối thi các Doanh nghiệp…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: mua Thép phế phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 01/11/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> TB1599  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: Cung cấp dịch vụ Cải tạo, sửa chữa Nhà ăn Khu LHGT Cao Bằng tại phiên chào giá ngày 30/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1591  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá Vật tư cơ điện theo thư mời số: 1581/TM-GTCB ngày 23/10/2019;

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1581- Vtu Cơ điện    

Xem thêm...