Bài đăng gần đây

Posted in Tin tức

Thông báo gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào giá Mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi Lô hàng: Mua sắm than cám 3a.1 phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 13/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng lô hàng: Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, tại phiên chào giá ngày 12/08/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Mua quặng sắt phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 07/8/2020

TB chao hang quang sat Limonit, Manhetit thang 8.2020

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II/2020 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV 1063  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT: về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV 992

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo: mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===>CV 968

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận quặng sắt năm 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận quặng sắt…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV 928 CBTT  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán đá Đôlômít

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán đá Đôlômít phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp…

Xem thêm...