Phôi thép SD295A

2:45 chiều | 25/11/2021

Kích thước : 150 x 150 x 6000