CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG Tập huấn An toàn vệ sinh viên năm 2023

1:34 chiều | 04/05/2023

Thực hiện Chương trình công tác và các hoạt động năm 2023.

Công đoàn Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã phối hợp cùng Chuyên môn ban hành Kế hoạch số 557/KH – GTCB này 20/4/2023, về việc Huấn luyện mạng lưới An toàn vệ sinh viên cơ sở năm 2023.

Ngày 04/5/2023 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tổ chức triển khai tập huấn cho mạng ATVSV cơ sở năm 2023 thường kỳ với 83 ATVSV và 09 chủ tịch Công đoàn bộ phận tham gia.

Qua 01 ngày tập huấn các học viên đã được trang bị kiến thức về Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, về việc Quy định một số điều về Luật An toàn vệ sinh lao động; Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội về Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh; Các học viên đã được Giảng viên Trường Đại học Mỏ địa chất trang bị những kiến thức về nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho người, thiết bị và các giải pháp an toàn, phòng, tránh; các kỹ năng về hoạt động của mạng lưới ATVSV,v,v…Các học viên đã được các giảng viên của Phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật – Sở Y tế tỉnh Cao Bằng trang bị những kiến thức thường gặp về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; công tác y tế, sơ cấp cứu ban đầu và tiến hành thực hành,v,v…

Kết thúc 1 ngày học tập, các học viên đã viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng tập huấn của mạng lưới ATVSV cơ sở năm 2023.

Trên đây là nội dung kết quả tập huấn mạng lưới ATVSV cơ sở thường niên  năm 2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Một số hình ảnh:

Toàn cảnh lớp Tập huấn nghiệp vụ ATVSV năm 2023

Đồng chí Hoàng Minh Ngọc-Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ phát biểu khai mạc tại lớp Tập huấn nghiệp vụ Mạng lưới ATVSV cơ sở năm 2023

Các Giảng viên truyền đạt các kỹ năng về ATVSLĐ, PCCC và công tác sơ cấp cứu ban đầu

Tác giả: Nguyễn – Thảo, CĐ Gang thép Cao Bằng