ĐẢNG BỘ CISCO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

1:08 chiều | 17/01/2024

Ngày 17/01/2024, Đảng ủy Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng  tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2023, triển khai một số công tác trọng tâm năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, Ủy viên UBKT đảng, Ban giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và các đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Năm 2023, Đảng bộ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng phải đối mặt với không ít khó khăn ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh như: Tài nguyên khoáng sản tại Khu Nam mỏ sắt Nà rụa trong giai đoạn cuối của Dự án; không gian mỏ chật hẹp, sạt trượt bờ moong; hàm lượng quặng nguyên khai giảm cả về hàm lượng và khối lượng; giá bán sản phẩm giảm mạnh; nguyên liệu tinh quặng sắt cung cấp cho luyện kim lẫn nhiều tạp chất ảnh hưởng đến công nghệ. Bên cạnh đó các loại phí tài nguyên, BVMT, phí bảo đảm cơ sở hạ tầng của tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng; thủ tục xin cấp, gia hạn giấy phép kéo dài, các chính sách quản lý hoạt động khai thác ngày càng thắt chặt…

Dưới sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ kịp thời trong công tác xây dựng đảng, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Đảng ủy Khối cơ quan và DN tỉnh và Tổng công ty. Tập thể CB, Đảng viên, CNVCLĐ Công ty và các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực vượt khó, cơ bản hành thành nhiệm vụ sản xuất được giao. Công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên được cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, trong năm toàn đảng bộ đã kết nạp được 17/15 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam đạt 113% kế hoạch giao.

Tại hội nghị các đại biểu thống nhất cao với các nội dung đã báo cáo trong hội nghị và thống nhất với các giải pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Công ty. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khó khăn và các hạn chế tồn tại, nâng cao vai trò của cấp uỷ và người đứng đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, Công ty phát triển bền vững.

Đ/c Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đề nghị các chi bộ trực thuộc phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng cường quản trị chi phí hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD chung của Công ty; Xây dựng và thực hiện các kịch bản điều hành SXKD phù hợp với tình hình biến động của giá cả thị trường; bảo đảm chăm lo, cải thiện đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, đồng thờí bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên, CNLĐ toàn Công ty chung sức, đồng lòng triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD năm 2024.

Trao tặng giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nhân dịp này, Đảng uỷ Công ty tặng Giấy khen cho 19 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

 Nguyễn-Thảo: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng