HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

4:30 chiều | 28/12/2023

Ngày 28/12/2023, tại xóm 1 xã Chu trinh, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí Lãnh đạo địa phương: Đồng chí Hoàng Văn Ngoan – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, đồng chí Phạm Đức Khôi – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng, đồng chí Đào Văn Thủy – Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở LĐTBXH tỉnh Cao Bằng; Lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản – TKV có các đồng chí: Đặng Đức Hưng – Thành viên HĐQT; đồng chí Bùi Tiến Hải – Phó Tổng giám đốc, đồng chí Lý Xuân Tuyên – Phó Tổng giám đốc, đồng chí Nguyền Văn Viên – Kế toán trưởng; đồng chí Đỗ Quang Tài  – Phó Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Khoáng sản và lãnh đạo các phòng, ban của Tổng công ty.

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024 nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia đóng góp ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty. Tạo điều kiện để các tổ chức Chính trị – Xã hội trong Công ty hoạt động theo quy định của Pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ và nghĩa vụ của người lao động.

Sau thời gian làm việc sôi nổi, khẩn trương đầy tinh thần trách nhiệm. Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Hội nghị NLĐ năm 2024 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, biểu quyết thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2024.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2023 và bầu ban thanh tra nhân nhiệm kỳ 2024-2025 theo Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều trong Luật thực hiện dân chủ tại cơ sở làm việc.

Trong phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trú trọng mục tiêu: Tập trung làm tốt công tác khoán quản trị chi phí, giao đến từng công đoạn và người lao động, nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản xuất.

Tiếp tục phát huy công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhanh chóng triển khai đầu tư dự án Khu tái định cư và GPMB khu bắc Mỏ sắt Nà Rụa theo kế hoạch đề ra.

Rà soát, chuẩn hóa các quy trình thực hiện công việc. Nâng cao công tác kiểm tra giám sát trong từng lĩnh vực chuyên môn.

Thành công của Hội nghị là thể hiện sức mạnh đoàn kết và “Kỷ luật đồng tâm” của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Với khẩu hiệu hành động An toàn – Đổi mới – Phát triển vì quyền lợi, lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nguyễn- Thảo, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng