Thư mời chào giá cung cấp Huỳnh thạch phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 14/5/2024

9:00 sáng | 07/05/2024

769-thư-mời-chào-giá-huỳnh-thạch-phục-vụ-sản-xuất