Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP nhận Quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

8:53 sáng | 17/04/2024

Sáng ngày 16/4/2024 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

Đồng chí: Nguyễn Viết Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định cho Đảng ủy Tổng công ty

Tới dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Viết Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Về phía Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) có đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy TKV; Về phía Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản -TKV có các đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và các đồng chí trong Ban Chấp hành; Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty cùng các đ/c Bí thư, Phó bí thư Chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Tổng công ty.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Thanh – Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy đã thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trao quyết định số 1746-QĐ/ĐUK ngày 26/01/2024 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Tổng công ty trong thời gian tới: Đề xuất và kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy và bố trí nhân sự chuyên trách công tác Đảng; Rà soát, ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Đảng ủy nghiêm túc lĩnh hội và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy TKV. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất lượng của các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty, rà soát, cập nhật các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn; Chủ động, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và của Đảng bộ TKV, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đảng ủy Tổng công ty mong muốn Đảng ủy TKV tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 cũng như tiếp nhận thành công các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trực thuộc Đảng ủy địa phương về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

Theo Truyền thông VIMICO