Vimico triển khai nhiệm vụ an toàn môi trường năm 2024

2:36 chiều | 15/01/2024

Ngày 11/01/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản – TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ, BVMT, PCCC, PCTT-TKCN và BVQS năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Đặng Đức Hưng, Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty; Đào Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; Lê Tuấn Ngọc, Phó Tổng giám đốc; Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Phục, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty cùng các phòng ban chuyên môn Tổng công ty; Lãnh đạo các đơn vị có các đồng chí: Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách AT; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng AT, cán bộ AT và được kết nối trực tuyến tại 5 điểm cầu tại các Công ty con đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Tại Hội nghị, Phòng ATMT Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng và kết quả đạt được trong năm 2023, qua đó công tác ATVSLĐ đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2023, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã đầu tư thực hiện công tác ATVSLĐ với tổng số tiền 65,193 tỷ đồng, bằng 88%KH. Phân tích các vụ TNLĐ, sự cố, các tồn tại hạn chế trong công tác ATLĐ, rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ, sự cố cũng như chấn chỉnh công tác ATVSLĐ, quán triệt thực hiện nghiêm quy trình sản xuất, KTCB, biện pháp an toàn nhằm hạn chế thấp nhất TNLĐ và sự cố, không để xảy ra TNLĐ mang tính lặp lại, do chủ quan…

Hội nghị đã được nghe tham luận các đơn vị: Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai; Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai; Công ty CP Gang thép Cao Bằng; Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên, những vấn đề cụ thể trong công tác ATVSLĐ còn tồn tại ở các đơn vị, đề xuất triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ trong công tác khai thác mỏ, tuyển khoáng, luyện kim, cơ điện.

Nhiệm vụ năm 2024, Tổng công ty đề ra mục tiêu chung là “An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả”. Đảm bảo An toàn trong lao động sản xuất, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng và sự cố lớn do chủ quan gây nên.

Đ/c Trịnh Văn Tuệ – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trịnh Văn Tuệ yêu cầu, các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, BVMT, PCCC, PCTT-TKCN và BVQS năm 2024, đồng thời chỉ đạo cụ thể các mặt công tác đối với từng khối sản xuất. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, chương trình hành động của TKV về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức “Tự chủ an toàn”; huấn luyện ATVSLĐ bằng các hình thức trực quan như Pano, áp phích, khẩu hiệu, loa truyền thanh, hô khẩu hiệu an toàn đầu ca… Áp dụng các loại hình cảnh báo, nhắc nhở sinh động, hình ảnh trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; cải tạo nâng cao mức độ cơ giới hóa, tự động hóa, áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất; rà soát và hoàn thiện văn bản quản lý của đơn vị so với hệ thống quy định của pháp luật, của TKV và VIMICO về các lĩnh vực chuyên ngành.

Tại hội nghị, Phòng Tổ chức Lao động đã công bố quyết định của Tổng giám đốc khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác đảm bảo ATVSLĐ năm 2023.

Theo tin Vimico.vn