Thông tin Đấu thầu – Đấu giá

Thông báo số 609/TB-CISCO ngày 15/4/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi đơn hàng dịch vụ ” Vận chuyên, giao nhận Tinh quặng sắt” phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng. Phiên chào giá cạnh tranh ngày 25/4/2024

9:14 sáng | 15/04/2024