Thư mời chào giá vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá 09/4/2024

10:00 sáng | 01/04/2024

TM 513-Thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ-sửa-chữa_0001