Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi Vật tư sửa chữa – Hệ thống lò chuyển 20T tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 12/4/2024

3:00 chiều | 03/04/2024

TB 536_thông-báo-chào-giá-rộng-rãi-đơn-hàng-vật-tư-sửa-chữa-hệ-thống-lò-chuyển