Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên Hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 17/4/2024

10:00 sáng | 10/04/2024

586-thư-mời-báo-giá-vật-tư-phục-vụ-sửa-chữa_0001