Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 29/02/2024

3:00 chiều | 22/02/2024

278_Thư-mời-chào-giá-vật-tư-phục-vụ-sản-xuất