THƯ MỜI CHÀO GIÁ

2:57 chiều | 16/11/2018

Thư mời chào giá: Sửa chữa gói bạc đỡ trục của quạt lọc bụi phân xưởng Luyện thép; bạc chống xô (bạc chặn dầu), gối bạc trục quạt gió cao áp lò cao Phân xưởng Luyện gang.

Click vào đây để xem chi tiết ——-> cv1741