THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRẠNH LÔ HÀNG CHẤT KHỬ ÔXY (Si-Ca)

10:59 sáng | 04/04/2016

Công ty CP Gang thép Cao Bằng, chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh mua sắm lô hàng chất khử Ô xy (Si-CA) theo Quy chế quản lý Công tác Vật tư của Công ty, để thực hiện sản xuất tại khu liên hợp Gang thép Cao Bằng. Công ty xin mời các nhà thầu cung cấp tới chào hàng lô hàng nêu trên.

167