Công bố thông tin BCTC Quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ năm 2020

4:58 chiều | 20/07/2021

Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ năm 2020 – Thông tin chi tiết mời quý vị tải file tại đây