Giá kim loại ngày 28/4/2020

1:51 chiều | 08/12/2021

Tên kim loại Giá đóng cửa ngày 28/4/2020 Ghi chú
Nhôm (Aluminium) 1,465.00  
Đồng (Copper) 5,169.50  
Kẽm (Zinc) 1,915.00  
Niken (Nickenl) 12,251.00  
Chì (Lead) 1,623.50  
Thiếc (Tin) 15,540.00  
Vàng (Gold) 1,710.80  
Thép phế liệu (Steel scrap) 253.00