Giá kim loại ngày 24/4/2020

1:51 chiều | 08/12/2021

Tên kim loại Giá đóng cửa ngày 24/4/2020 Ghi chú
Nhôm (Aluminium) 1,473.00  
Đồng (Copper) 5,118.00  
Kẽm (Zinc) 1,864.00  
Niken (Nickenl) 12,073.00  
Chì (Lead) 1,601.00  
Thiếc (Tin) 15,200.00  
Vàng (Gold) 1,721.70  
Thép phế liệu (Steel scrap) 253.00