Giá kim loại ngày 23/4/2020

1:47 chiều | 08/12/2021

Tên kim loại Giá đóng cửa ngày 23/4/2020 Ghi chú
Nhôm (Aluminium) 1,473.50  
Đồng (Copper) 5,120.50  
Kẽm (Zinc) 1,855.00  
Niken (Nickenl) 12,010.00  
Chì (Lead) 1,632.50  
Thiếc (Tin) 15,185.00  
Vàng (Gold) 1,722.40  
Thép phế liệu (Steel scrap) 249.50