Giá kim loại ngày 01/5/2020

1:54 chiều | 08/12/2021

Tên kim loại Giá đóng cửa ngày 01/5/2020 Ghi chú
Nhôm (Aluminium) 1,440.00  
Đồng (Copper) 5,061.00  
Kẽm (Zinc) 1,899.00  
Niken (Nickenl) 11,853.00  
Chì (Lead) 1,583.00  
Thiếc (Tin) 15,169.00  
Vàng (Gold) 1,691.70  
Thép phế liệu (Steel scrap) 250.00