Lĩnh vực hoạt động

* Khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển luyện, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản;

* Tư vấn thiết kế mỏ, tư vấn đầu tư khai thác, tuyển luyện, chế biến các loại khoáng sản;

* Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khai thác mỏ và luyện kim;

* Thiết kế, chế tạo, gia công, sửa chữa, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và luyện kim;

* Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại gang thép và vật liệu xây dựng;

* Dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa;

* Sản xuất kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

Author: quantrivien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *