THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHÀO HÀNG – MUA THAN CỐC PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT KHU LIÊN HỢP GANG THÉP CAO BẰNG

3:21 sáng | 31/10/2015

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã mời chào hàng gói thầu “Mua than cốc phục vụ cho sản xuất của Khu liên hợp gang thép Cao Bằng” như sau:

Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 08h00, ngày 24 tháng 10 năm 2015 đến trước 08h00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự chào hàng phải được gửi đến Phòng Kế hoạch vật tư theo địa chỉ trên trước 8h00, ngày 31 tháng 10 năm 2015.

Hồ sơ đề xuất chào hàng sẽ được mở công khai vào 8h30, ngày 31 tháng 10 năm 2015 tại phòng họp tầng 2 – Trụ sở Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – số 052 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Nay Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xin thông báo gia hạn như sau:

  1. Thời gian tiếp tục phát hành hồ sơ yêu cầu: đến trước 08h00, ngày 07/11/2015 (trong giờ hành chính)
  2. Thời gian hết hạn nộp hồ sơ đề xuất: 08h00, ngày 07/11/2015
  3. Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 08h30, ngày 07/11/2015

Các thông tin khác không thay đổi vẫn giữ nguyên.

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính mời đại diện các đơn vị tham gia chào hàng đến dự lễ mở chào hàng vào thời gian và địa điểm nêu trên./.