Thông báo mời chào hàng – Mua than cốc phục vụ cho sản xuất khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

4:33 sáng | 24/10/2015

 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua than cốc phục vụ cho sản xuất của Khu liên hợp gang thép Cao Bằng. Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính mời các Công ty/đơn vị có quan tâm đến gói thầu trên thì liên hệ theo địa chỉ sau để được nhận (miễn phí) một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng:

Địa chỉ nhận hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Kế hoạch vật tư/ Tầng 3 – Trụ sở Công ty cổ phần Gang thép Bằng, số 052 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 08h00, ngày 24 tháng 10 năm 2015 đến trước 08h00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự chào hàng phải được gửi đến Phòng Kế hoạch vật tư theo địa chỉ trên trước 8h00, ngày 31 tháng 10 năm 2015.

Hồ sơ đề xuất chào hàng sẽ được mở công khai vào 8h30, ngày 31 tháng 10 năm 2015 tại phòng họp tầng 2 – Trụ sở Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – số 052 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trân trọng thông báo!