Thư mời chào giá lô hàng Chất khử Oxy (SiCaAl) phục vụ sản xuất, tại phiên chào giá ngày 14/8/2020

9:00 sáng | 07/08/2020