Tập huấn phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

3:10 chiều | 09/03/2022

Ngày 08/3/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức tập huấn, cập nhật chuyên môn phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ làm công tác y tế, cán bộ phụ trách an toàn lao động, cán bộ, viên chức, người lao động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai các nội dung tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được triển khai Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh; Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần; Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà.

Hướng dẫn sử dụng máy phun hóa chất phòng, chống dịch; Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2; Hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong công tác phòng, chống dịch.

Hướng dẫn kỹ thuật test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. (Trung Thuỷ)

Sau khi học lý thuyết, các học viên đã được thực hành test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2; cách sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân…

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ, viên chức, người lao động Công ty được cập nhật kiến thức chuyên môn phòng, chống dịch COVID-19; chủ động thực hiện các phương án phòng, chống dịch đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất.

Theo Đức Giang (soytecaobang.gov.vn)