VIMICO: Quyết vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quí IV và cả năm 2021

11:46 sáng | 08/12/2021

Đó là quyết tâm được Tổng công ty Khoáng sản – TKV (VIMICO) đặt ra tại Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng, sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quí IV năm 2021 diễn ra ngày 15/10/2021 tại Hà Nội.

Theo đánh giá của VIMICO, bên cạnh những thuận lợi, 9 tháng đầu năm nay việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, VIMICO đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn TKV, sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo các địa phương – nơi có các đơn vị của VIMICO thực hiện SXKD,  cùng với sự đồng thuận, cố gắng nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên lao động toàn Tổng công ty, VIMICO đã từng bước tháo gỡ khó khăn, duy trì ổn định sản xuất. Kết quả SXKD, tổng doanh thu hợp nhất trong Quý III đạt 1.798 tỷ đồng, trong đó doanh thu khoáng sản: 1.699 tỷ đồng. Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 đạt 5.557 tỷ đồng/8.602 tỷ đồng, bằng 64,61% KHN và bằng 137,01% cùng kỳ năm trước (Trong đó: Doanh thu khoáng sản: 5.318 / 8.407 tỷ đồng KH, đạt 63,26% KHN và bằng 134,29% so với cùng kỳ 2020). Nộp ngân sách dự kiến 663 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động  9,774 triệu đồng/người/tháng.

Với mục tiêu “An toàn – Hiệu quả – Phát triển”, triển khai nhiệm vụ Quí IV, Tổng công ty xác định: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song với tinh thần “Vừa đảm bảo sản xuất, vừa chống dịch”, trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm và khả năng tiêu thụ sản phẩm, Ban lãnh đạo VIMICO tiếp tục bám sát các giải pháp điều hành, trong đó tập trung vào thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng suất, thực thu khoáng sản có ích, tăng cường quản trị chi phí nhằm hạ giá thành, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD trong Quí IV và cả năm 2021, quyết tâm thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu sau: Doanh thu Hợp nhất Tổng công ty, Quý IV: 3.054 tỷ đồng; cả năm: 8.612 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế, Quý IV: 130 tỷ đồng; cả năm: 947,8 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV – LĐ trong Tổng công ty Khoáng sản trong 9 tháng đầu năm 2021 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị CBCNV – NLĐ nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, quyết vượt mọi khó khăn, có các giải pháp linh hoạt, tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các chỉ tiêu SXKD nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Quí IV và cả năm 2021.

Đồng chí Tổng giám đốc đặc biệt lưu ý chỉ đạo Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – VIMICO tiếp tục cung cấp tinh quặng đồng đạt hàm lượng > 25,5%Cu cho nhà máy Luyện đồng số 1; phối trộn nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy luyện đồng số 2; Tiếp tục thực hiện giải pháp tách S trong tinh quặng sắt đáp ứng yêu cầu cung cấp cho Gang thép Cao Bằng. Phối hợp tổ chức chạy chỉnh định thiết bị công nghệ, đưa Xưởng tuyển xỉ số 2 vào sản xuất đạt các chỉ tiêu thiết kế. Nhà máy luyện đồng số 2 tiếp tục chạy thử liên động có tải để nghiệm thu các hạng mục còn lại và toàn bộ nhà máy, đẩy mạnh sản xuất để năm 2021 đạt sản lượng đồng cathode > 4.000 tấn, đảm bảo môi trường và chủ động xử lý chất thải. Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu tiêu hao, tăng cường xử lý tối đa bán thành phẩm nhất là tại công đoạn hỏa luyện, tập trung ổn định và nâng cao chất lượng đồng cathode.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả, đồng chí Tổng giám đốc đề nghị các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch của Tập đoàn TKV và của địa phương cũng như của Tổng công ty, góp phần  ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Lưu Ký – Minh Hùng