Tổng Công ty Khoáng sản – TKV tổ chức Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018 tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

5:45 chiều | 22/11/2018

 Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Tổng Công ty Khoáng sản – TKV phối hợp với Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018 giữa người sử dụng lao động và người lao động. Đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty và đồng chí Bùi Văn Chu – Chủ tịch  Công đoàn Tổng Công ty đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Minh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Thảo – Chủ tịch Công đoàn Công ty, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện các phòng ban và đại diện các phân xưởng trong toàn Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Đ/c Trịnh Văn Tuệ – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty và đ/c Bùi Văn Chu (áo đen) – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Tổng Giám đốc Tổng Công ty  đã thông báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng Công ty và Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn về công tác tiêu thụ, điều kiện sản xuất… để đông đảo cán bộ, công nhân viên toàn Công ty nắm được.

Với tinh thần thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đại diện CNVC của các phòng ban, phân xưởng đã có nhiều ý kiến kiến nghị tới lãnh đạo Tổng Công ty về việc nâng cao chất lượng vật tư, thiết bị nhằm nâng cao năng suất lao động; cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở cho CNVC; tạo môi trường thuận lợi cho người lao động an tâm công tác… Bên cạnh việc giải đáp thấu đáo những ý kiến thắc mắc của CNVC tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Bùi Văn Chu – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và đồng chí Vương Thanh Giang – Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng  đã nhấn mạnh: Ban Lãnh đạo Tổng Công ty và Lãnh đạo Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để CBCNV yên tâm công tác thông qua những cơ chế chính sách phù hợp; đồng thời cũng đề nghị mỗi CBCNV hiểu, chia sẻ  với những khó khăn chung của Tổng Công ty và Công ty trong giai đoạn này và tiếp tục nỗ lực thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018 của Công ty.

Đ/c Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng trao đổi, đối thoại với người lao động về những đề xuất, kiến nghị của người lao động Công ty.

Buổi đối thoại đã giúp cho CNVLĐ Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng có dịp bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, được tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như tham gia vào quá trình quản lý và phát triển doanh nghiệp.

Qua đây, lãnh đạo Tổng Công ty và Công ty cũng hiểu hơn những trăn trở, khúc mắc của người lao động và có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức lao động Công ty, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Một số hình ảnh của Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Người lao động đối thoại

Đại diện phân xưởng đối thoại với Lãnh đạo Tổng Công ty

 

Hà Cương