Tổng công ty Khoáng sản Khoáng sản – TKV: Nỗ lực vượt khó, vững tin bước vào năm 2022

9:23 sáng | 19/01/2022

 

Với mục tiêu “AN TOÀN – PHÁT TRIỂN – HIỆU QUẢ”, bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Tổng công ty Khoáng sản – TKV (VIMICO) quyết tâm khắc phục khó khăn, đảm bảo vừa chống dịch, vừa ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2022. Đó chính là ý chí quyết tâm của toàn thể CBCNV tại Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022 diễn ra ngày 15/01/2022 tại Lào Cai.

Năm 2021, do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến công tác di chuyển, điều hành, công tác tổ chức sản xuất, cung ứng vật tư, thiết bị… Đặc biệt là, tại dự án Mở rộng nâng công suất nhà máy Luyện đồng Lào Cai công suất 20.000 tấn/năm.

Tuy nhiên, Tổng công ty Khoáng sản – TKV (Vimico) luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), chính quyền các địa phương có liên quan. Với quyết tâm và quan điểm chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo VIMICO, sự đồng thuận, quyết tâm trong toàn bộ hệ thống, VIMICO đã thực hiện tốt mục tiêu kép: vượt qua thách thức của đại dịch Covid – 19 và cơ bản hoàn thành các mục tiêu SXKD đã đề ra.

Kết quả thực hiện các mặt SXKD năm 2021, tổng doanh thu: 7.835 tỷ đồng/8.602 tỷ đồng, bằng 91,08% KH và bằng 125,9% cùng kỳ năm trước (Trong đó: Doanh thu khoáng sản: 7.685 tỷ đồng/8.407 tỷ đồng KH, đạt 91,41% KHN và bằng 127,24% cùng kỳ 2021; Lợi nhuận: 830/218 tỷ đồng KH; Nộp ngân sách: 1.158 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động toàn VIMICO: 13,2 trđ/người/tháng, bằng 120% so với năm 2021.

Đặc biệt là, trong năm 2021, dự án Mở rộng nâng công suất Nhà máy luyện đồng Lào Cai bị bị ảnh hưởng do dịch Cvid-19, song VIMICO đã tập trung các nguồn lực, tích cực phối hợp các bên, thực hiện giải pháp “Sử dụng kiến thức các Kỹ thuật viên trong nước thay thế Chuyên gia nước ngoài trong bối cảnh dịch covid-19 để đảm bảo kế hoạch tiến độ mục tiêu của Dự án”, và kết quả đã đưa toàn bộ Nhà máy vào vận hành thương mại trong quý IV/2021.

Phát huy tinh thần “Kỷ luật – Đồng tâm”, với mục tiêu tổng quát: “AN TOÀN – PHÁT TRIỂN – HIỆU QUẢ”, bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2022, VIMICO quyết tâm khắc phục khó khăn, đảm bảo vừa chống dịch, vừa ổn định sản xuất, phấn đấu doanh thu hợp nhất toàn VIMICO: 11.712 tỷ đồng. Doanh thu Công ty mẹ: 7.191 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 847 tỷ đồng, trong đó: Lợi nhuận từ khoáng sản: 801 tỷ đồng; Lợi nhuận từ kinh doanh khác: 46 tỷ đồng. Đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân đạt trên 13 triệu đồng/người/tháng. Trong đó: Công ty mẹ trên 15 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, VIMICO và các đơn vị thành viên cần bám sát các giải pháp điều hành, trong đó tập trung vào thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng suất, thực thu khoáng sản có ích, quản trị chi phí nhằm hạ giá thành, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD chung.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn đã chúc mừng kết quả đạt được của Vimico trong năm 2021, đặc biệt là việc đã nỗ lực đưa Nhà máy luyện đồng công suất 20.000 tấn/năm vào sản xuất thương mại từ quí IV/2021.

Ông Lê Minh Chuẩn cũng đã chỉ đạo Vimico trong năm 2022, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát sự chỉ đạo của TKV để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, tập trung thực hiện các công việc sau trong năm 2022:

Tăng cường đoàn kết nội bộ, bắt đầu từ công tác Đảng xuống đến các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt SXKD.

Nâng cao hơn nữa công tác an toàn, môi trường, đặc biệt các nhà máy, công trường tại các tỉnh biên giới.

Hoàn thiện quy trình vận hành, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật các Nhà máy mới đưa vào sản xuất thương mại. Tăng cường công tác khoán quản trị chi phí.

Nâng cao chất lượng công tác đầu tư, chú trọng công tác phát triển tài nguyên và nguồn nguyên liệu cho các nhà máy luyện kim.

Thực hiện công tác tái cơ cấu theo định hướng của TKV với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người lao động gắn với phát triển nguồn nhân lực.

Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn TKV, lãnh đạo VIMICO các Hợp đồng phối hợp SXKD năm 2022 giữa Công ty mẹ với các đơn vị thành viên của VIMICO đã được ký trước khi thực hiện nghi lễ khen thưởng.

Tổng kết phòng trào thi đua năm 2021 và căn cứ vào những thành quả các đơn vị đã thưc hiện trong năm 2021, Tổng công ty đã tặng 04 cờ Đơn vị xuất sắc năm 2021 cho các đơn vị, kèm theo 1,2 tỷ đồng tiền thưởng thi đua, tiền thưởng các mục tiêu cho các tập thể.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Theo Lưu Ký.