Tin truyền hình Giao lưu, gặp mặt các doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng và Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

11:16 sáng | 26/11/2018