Tin Hoạt động Đảng ủy Công ty CP Gang thép Cao Bằng

4:24 chiều | 20/05/2022

Ngày 20/5/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành; Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Công ty và 175/244 đảng viên trong đảng bộ.

Đ/c Bùi Huy Hà – UVBTV Đảng ủy công ty, BCV Đảng ủy Khối Triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe, quán triệt các nội dung:

+ Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban chấp hành trung ương, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 22/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị;

+Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng;

+ Học tập Chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Công ty yêu cầu các Chi bộ triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2022 và những năm tiếp theo, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn – Thảo : Đảng bộ Cty CP Gang thép Cao Bằng.