Thư mời chào giá vật tư phục vụ sửa chữa, Phiên chào giá ngày 13/5/2022

10:03 sáng | 06/05/2022

834-thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ-sửa-chữa