Thư mời chào giá Vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên Hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 30/12/2023

9:00 sáng | 25/12/2023

1882_Thư-mời-chào-giá