THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Vận chuyển, sửa chữa động cơ YK3200-2/1180, Phân xưởng Luyện gang)

12:18 chiều | 07/12/2018

Click vào đây để xem chi tiết ——-> CV 1981.TB-GTCB (TMCG)