Thư mời chào giá Lô hàng: Vật tư cơ điện theo TB số: 1521/TM-GTCB tại phiên chào giá ngày: 17/10/2019

4:22 chiều | 11/10/2019

Lô hàng: Vật tư; Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1521