Thư mời chào giá Thanh ghi thiêu kết theo thư mời số: 1580/TM-GTCB ngày 23/10/2019;

3:08 chiều | 23/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1580-Thanh hi thiêu kết