THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Tẩy rửa cáu cặn hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt (làm mát) – Phân xưởng Luyện gang)

12:30 chiều | 14/12/2018

Click vào đây để xem chi tiết ——->CV 2045.TB-GTCB (TMCG)