THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Sửa chữa tủ nạp benning số 02 trạm điện 110/10kV Phân xưởng Năng lượng Vận tải – Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng)

1:48 chiều | 08/03/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV395-SC.TBN2.NL