THƯ MỜI CHÀO GIÁ: SỬA CHỮA BIẾN ÁP CHỈNH LƯU 72KV, 600mA SỐ 1, SỐ 3

10:15 sáng | 07/08/2018

Click vào đây để xem chi tiết ——-> Thông báo 1157