THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy nghiền bi 475KW – Phân xưởng Tuyển khoáng)

11:22 sáng | 13/12/2018

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy nghiền bi 475KW – Phân xưởng Tuyển khoáng)