THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Phiên chào giá thuê ngoài thực hiện thí nghiệm 06 MBA 10/0,4kV tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng)

1:32 chiều | 13/12/2018

Nội dung chi tiết tại đây —–> CV2017.SC.MC10.LB.LG