THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Phiên chào giá thuê ngoài thực hiện dịch vụ thí nghiệm MBA T1, MBA T2 và thiết bị cao áp Trạm 110kV – Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng)

8:48 sáng | 14/12/2018

Nội dung chi tiết xem tại đây —–> 2036 – TM.TN.CA.2019