THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Phiên chào giá thuê ngoài thực hiện dịch vụ thí nghiệm dụng cụ đo, trang thiết bị điện năm 2019 – Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng)

8:29 sáng | 14/12/2018

Nội dung chi tiết tại đây —–> 2037 – Thi nghiem dinh ky 2019