THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Phiên chào giá thực hiện thay thế và thí nghiệm relay áp suất đột biến OLTC của máy biến áp T1 và máy biến áp T2 tại Trạm 110kV – Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng)

1:51 chiều | 13/12/2018

Nội dung chi tiết xem tại đây ===>> CV2015-TN.RLO.T110