THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Phiên chào giá thực hiện sửa chữa máy nghiền bi – Phân xưởng Tuyển khoáng – Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng)

1:25 chiều | 14/05/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV778-SC.MNB.TKh