THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Phiên chào giá thực hiện sửa chữa bạc đỡ của trục quạt lọc bụi lần 1 – Phân xưởng Luyện thép, Công ty CP Gang thép Cao Bằng)

1:21 chiều | 14/05/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV777-SC.BQL1.LT