THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Giám định chất lượng than cốc năm 2019 tại phiên chào giá rút gọn ngày 28/12/2018)

2:39 chiều | 28/12/2018

Thông báo gia hạn thời gian chào hàng: ” Giám định chất lượng than cốc năm 2019 tại phiên chào giá rút gọn ngày 28/12/2018 ”  Click vào đây để xem chi tiết ——->CV2182

Click vào đây để xem chi tiết ——-> cv2113