Thư mời chào giá cung cấp vật tư sắt thép các loại, Phiên chào giá ngày 25/02/2022

9:00 sáng | 17/02/2022

265 TB-GTCB ngày 16.02.2022 Thư chào giá cung cấp sắt thép các loại